PHP Tutorial 2 – part 1

Bine v-am gasit in cel de al 2-lea articol PHP.
In acest articol vom incerca obtinerea controlului cu operatori si controlul fluxului.

De exemplu daca valoarea variabilei $temperature este mai mare de 30 putem afisa textul “Prea cald” ca in exemplul urmator.


if ($temperature > 30 ) {
          echo "Too hot";
                         }

Instructiunile pentru controlul fluxului ofera foarte multa putere limbajului PHP.

Operatori matematici:
+ Aduna doua numere
– Scade un numar din altul
* Inmulteste doua numere
/ Imparte un numar la altul
% Returneaza restul impartirii unui numar la altul (modulo)

Va voi prezenta un exemplu de script php:


<HTML>
 <HEAD>
   <TITLE> Operatori Matematici </TITLE>
 </HEAD>
<BODY>
<H1>
  Operatori matematici
</H1>
  <?php
     echo "7 + 1=", 7+1  ,"<BR>";
     echo "9 + 1=", 9+1  ,"<BR>";
     echo "4 * 3=", 4*1  ,"<BR>";
     echo "5 / 2=", 5/2  ,"<BR>";
     echo "5 % 2=", 5%2  ,"<BR>";
  ?>
</BODY>
</HTML>

Functii Matematice:
Pe langa operatorii matematici, limbajul PHP include si diferite functii matematice, va prezint mai jos o selectie:

abs - Valoarea absoluta
base_convert - Transforma un numar dintr-o baza in alta
bindex - Transforma un numar binar in zecimal
ceil - Rotunjeste prin adaugire numere fractionare
decbin - Trasnforma un numar zecimal in binar
dechex - Transforma un numar zecimal in hexazecimal
decoct - Transforma un numar zecimal in octal
exp - Calculeaza exponentul lui e
pow - Expresie exponentiala
rand - Genereaza un numar intreg aleatoriu
sqrt - Radacina patrata

Exemplu:

<code>
<?php
echo "sqrt(49) = ", sqrt(49);
?>

Operatori de atribuire:

Principalul operator de atribuire este = , care atribuie o valoare unei variabile;
$nr = 12;
Sau puteti gerena instructiuni mai complicate:


<?php
$a = $b = $c = 1;
echo $a, $b, $c ;
?>

Cand veti rula acest script va aparea 111.
Pe langa operatorul de baza exista operatorii compusi pentru toate operatiile binare aritmetrice si cu siruri de caractere care va permit sa folositi o valoare intr-o expresie si apoi sa atribuiti valorii respective rezultatul expresiei. Iata care sunt acesti operatori:

+= -= /= .= %= &= |= ^= <<= =>>

Folosind acesti operatori puteti economisi un pas, de exemplu sa presupunem ca vreti sa adaugati valoarea 10 la variabila $nr .Puteti folosi intructiunea de mai jos:

$nr = $nr + 10;

Utilizarea operatorului += va ofera o scurtatura, permitandu-va sa combinati adunarea si atribuirea intr-o singura operatie:

$nr += 10;

Urmatorul exemplu foloseste operatorul .= de concatenare a sirurilor:


<?php
$text = "No";
$total = "50";
echo $text .= "Worries. <BR>";
echo "Average = ", $total /= 3, "<BR>";
?>

Incrementarea si decremetarea.

Este o operatie frecvent intalnita in scripturile PHP, in special in ciclurile pe care le vom vedea mai tarziu.

++$value Pre-incremetare, incrementeaza $value cu unu, apoi returneaza $value
$value++ Post-incremetare, returneaza $value, apoi incrementeaza $value cu unu

–$value Pre-decrementare, decrementeaza $value cu unu, apoi returneaza $value
$value– Post-decrementare, retunreaza $value, apoi decrementeaza $value cu unu

Operatorul de executare.
Acest operator permite rularea comenzilor de sistem, tot ce trebuie sa faceti este sa incadrati comanda intre caracterele ` ` ( a nu se confunda acest caracter cu apostroful, folosit pentru siruri de caractere). Exemplul de mai jos ruleaza comanda de siste date si intoarce rezultatul acesteia.


<?php
$output = `date`;
echo $output;
?>

Operatori pentru siruri de caractere
(.) operatorul de concatenare uneste operanzii din stanga si dreapta intr-un singur sir.
.= operatorul de concatenare si atribuire care adauga operandul din dreapta la operandul din stanga

Operatorii logici
Acestia ne permit sa luam decizii pe baza de biti
&& – Operatorul AND ( adevarat daca $a este adevarat si $b este adevarat )
|| – Operatorul SAU ( adevarat daca $a este adevarat sau $b este adevarat )
! – Negare

Leave a Reply

Your email address will not be published.